Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Heim > Biletkategori

Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

Tilfeldige - Biletkategori
0504.jpg
Gnr.106/6. Plukkar rips. Frå v.: Bjørg, Solfrid, Borghild, Lars Arne og Kari. Ca 1964
1380.jpg
Gnr.110/6. Ståande frå v.: Gunvor Holmås g. Syslak, Severina Syslak, Solveig Syslak og Ludvik Syslak. Sittande frå venstre Ola Holmås, Fjellanger, Ole Syslak, Kåre Kvalheim g. Maria Syslak g. Kvalheim og Berta Eidsheim g. Holmås. 1958
1566.jpg
Gnr.110/4. Driftsbygning, våningshus og vedhus.
0452.jpg
Gnr.113/2. Gardstun. Avbilda frå v.: Ida Låstad, gut Sverre Låstad, gut Martin Låstad, jente Gunhild Låstad og jente Ingrid Låstad. Mannen til venstre er ukjent, til høgre Kristian Låstad. Ca 1920
4270.jpg
Gnr. 116 LAUVÅS SKULE. 4-7 klasse våren 1962. Fremste rekke frå v: Laila Knarvik, Ruth Knarvik, Torild Rosnes, Berit Rosnes. 2. rekke: Bodil Rosnes, Solveig Rebnor, John Ulvøy, Svein Rosnes. Rekke 3: Per Lauvås, Georg Tvedt, Egil Knarvik. 1962
Scan0066.jpg
87/1 Lærarar frå realskulen.Bileter er teke i Lindåskrossen, paktarløa i bakgrunnen. På biletet: Dankert Ingvaldsen, fru Åmot, herr og fru Sørheim, med gutt som er Helge Sørheim, herr Åmot, og gutt. 23.jun.53
1224.jpg
Gnr.107/8. Frå v.: Bjørn Atle, Kristina, Inger Marie og Olav Kolås, framme Ottar Kolås og hunden Frøya som måtte vera med. 1965
1221.jpg
Gnr.107/8. Ole M. Kolås med hestane Leif til venstre, og Brunen. 1925
1887.jpg
Gnr.119/1. Eirik og Vegard ser etter krabber. ”Nordre Trongholet” 10. aug. 2006
Scan0088.jpg
Gnr.96/2. bildet er truleg teke i Bergen. Avbilda: Frå venstre: Solveig Leivestad (96/1), Jenny Pettersen (venninne frå Bergen), Gjertrud Skodvin (96/2), og Amalie Rønning (venninne frå Kristiansund). Ca. 1920 eller 1925

Siste opplastingar - Biletkategori
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017