Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Heim > Biletkategori

Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

Tilfeldige - Biletkategori
0852.jpg
Gnr.109/2 og 109/3. 85842 Jonas Ivarson Valdersnes og kona 85843 Kristine Fredrikke Fr. datter Lampe. (sjå bilete 853)
4058.jpg
Gnr.109/9. Heimehuset til Jon og Else Syslak 1995
1600.jpg
Gnr.123/170. Før bnr.10. Andre` sin konfirmasjon. Kirsten Risa, Andre` Risa Stam og Pouwel Stam. 2004
1179.jpg
Gnr.108/1. Alle husa på Lindås Ungdomsskule. Heilt til høgre litt av den gamle barneskulen. Heilt bak er det private bygningar. Den nye barneskulen ligg ca 150 m lenger oppe. 1991
0758.jpg
Leikarringen til Lindås Ungdomslag. Bak frå v.:Klaus Natås, Kåre Rød, Leif A. Vabø, Erling Holmås, Sondre Lindaas, Kristian Støldal, robert Gausereide, Konrad Tykhelle. Framme frå v: Birgit Rosnes (Leiknes), Solveig Gausereide (Grov), Berta Gjengedal (Langøy), Ruth Fjellanger (Lothe), Eva Vabø (Sørstrønen), Reidun Vabø (Strand), Bjørg Fanebust (Fjellanger), Astrid Gausereide (Fjellanger). 17. mai 46
1664.jpg
Gnr.116/5. Våningshus og driftsbygning i Hålo på Lauvås
0917.jpg
Gnr.87/1. Anders Spjeldnes nær 70 år, ved asketre på Spjeldnes. 1932
4217.jpg
Gnr.116/10. Lauvås Barnehage. Bak frå v: Anne Grethe Lauvås, Lillian Leknes. Rekke 2 frå v: Yvonne Borlaug, Mari Dyrøy, Robert Knarvik, Ida B. Vaage, Lisa Kjeilen Pickersgill, Nina Haslien Syslak, Anders Rosnes, Ove Vik, Maria Debora Lauvås. Framme frå v: Silje Knarvik, Eva Funda Uygun, Lene Wilhelmsen, Andre` S. Fivelsdal, Sissel K. Leknes, Tore Knarvik. 1994
1131.jpg
AVHOLDSLAGET på tur til Rjukan med Olav J. Kolås som sjåfør. Mannen som er i lag med Olav er Ingolf Kolås. 1952
0470.jpg
Gnr.108/33. Det gamle forretningslokalet brenn. Lindås brannvern i arbeid. Dåverande eigar Johannes Sletten Hansen med kvit huve, dei andre er uråd å sjå kven er. Ca.1969

Siste opplastingar - Biletkategori
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017