Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 174,328 gonger

Tilfeldige
1892.jpg
Gnr.119/1. Sundsbø i 2003 2003
0891.jpg
R 1125, Federal. Tom Lygre med ein av bussane til Lindås Masfjorden DS og passasjerar.
0355.jpg
Gnr.100/3. Matauk i krigstida, dei ”grev oppmed i potetåkeren”. Ola Holmås styrer plogen, brørne Olav og Alv Sunde dreg plogen. Ca.1940
1776.jpg
Gnr.127/8. Våningshuset på bnr.8.
1813.jpg
Gnr.120.? Tyborgneset. Gunnar, Geir, Helge og Øystein prøver isen på Tyborgnesvatnet.Ca.1980
0397.jpg
Gnr.110/5. Husa på bnr.5 på syslak. Frå venstre Valborg 34 år, Gunnleiv 9 år, Marit i vogna ½ år og Gjertrud 8 år. År 1942
0466.jpg
Gnr.108/35. Arbeid på forretningen til Elida Kolås – Syslak. Avbilda Jakob Brakøy og Jakob Kolås (Jakob Kolås til venstre Jakob Brakøy i treskor.) Mai 1940
1167.jpg
Gnr.107/2. (Kolås) Dette er Asbjørn Kolås med sønene Konrad og Audun framfor smia til Jakob Kolås på bnr.5 1960
0235.jpg
Gnr.90/1. Med hatt: Nils Hauge, Ingeborg Hauge og Johannes Hauge. Her tørkar dei høy på bakken. Først breidde dei graset utover bakkane. Ca. kl 2 snudde dei høyet så det fekk turka på andre sida. Om kvelden raka dei høyet saman, slik held dei på i 3 dagar, så kjørde dei det inn i løa.
0500.jpg
Gnr.106/11.Våningshuset på gnr.106/11 og løa.Løa var bygd i 1872. våningshuset bygd 1892.

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017