Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 181,401 gonger

Tilfeldige
1669.jpg
Gnr.121/5. Amanda og Hans Rambjør med sonen Håkon mellom seg.
Scan__2057.jpg
Gnr.106/5 og 106/1. Oversiktsbilde over Fanebust gard. Det kvite huset bak det gamle (nyehuset) blei bygd i 1934 av Steinar Fanebust. Gamlehuset bygd 1925-60, truleg før. 1934
Scan0059.jpg
87/1 Borbro og Eilif Spjeldnes År 1883
0602.jpg
Gnr.103/12. Tunet i Londalen. Heimehusa var bygd i 1940. Huset som står bak heimehuset var bygd i 1942 og brukt til dei første dyra på bureisningsbruket. I 1948 vart floren og løa bygd.
0282.jpg
Gnr.87/1. Knut, Astrid og Anne Spjeldnes År 1953
1718.jpg
Gnr.125/5. Kjeilen misjonsforening ca. 1990. Frå v.: Irene Iversen, Hanna Kjeilen, Gunnhild Iversen, Annlaug Kvalvågnes, Kjellaug Keilegavlen, Klara Kallestad, Dagny Halvorsen. Ca.1990
Scan__2058.jpg
Gnr.106/5. og Gnr.106/1. Biletet av husa på Fanebust. Steinar Fanebust begynte med bakeri i kjellaren i 1940. Dreiv fram til 1947. 1934
4300.jpg
Gnr.123/11. Barnedåp til Grethe Kjeilen Pickersgill. Frå v.: Kirstin Bauge, Ingeborg Kjeilen med Grethe, Leif Kjeilen. Bak: Bjarne Ynnesdal og Ludvig Kjeilen. 1964
0732.jpg
Gnr.108/5. Frå v.: Oddmund Viken, Maria Viken f. Lote, Kjell Ove, Arve og Oddmar.
0225.jpg
Gnr.89/1. Våningshuset på Haugsmyr i 1939

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017