Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 19 kommentarar vist 323,941 gonger

Tilfeldige
Scan0012.jpg
Lindåskaien mot Spjeldneset. Siggeir Stene med kjelke, og sildetønne År 1918
4106.jpg
Gnr.116/8. Bak frå v: Isak Hjelle, Synnøva Lauvås g. Andersen, Johannes Lauvås. Framme: Andreas Lauvås, Mons Johan Lauvås,Isak Hjelle Lauvås, Arngunna Hjelle Lauvås med Halle på fanget. 1947
0987.jpg
Gnr.106/7. Tunet på bnr.7 på Fanebust.
0902.jpg
Gnr.108/3, Lensmann Låstad med fleire i motorbåten sin i Spjeldnessundet. Før 1914
Scan__2009.jpg
Gnr.110/6. Søndagstur. Frå v.Solveig, Severina, Hilmar, Ludvig, Kristian, Bergitta, Sigurd, Maria, Hanna Forsberg. 1940
0453.jpg
Gnr. 113/2. Anders Laastad f.1799 d.1875. Kom frå Osterøy i 1835 som lensmann i Lindås Ca 1850
0558.jpg
Gnr.103/5. Bjørg Fanebust g. Fjellanger og Rolf Fjellanger 17. mai 1952
1174.jpg
Gnr.106/82. På bilete ser me hesten til Theodor Fanebust med ein brødkasse på kjerra. Sølvi Fanebust i forgrunnen med Berit Fanebust halvveis gøymt. 1943
0532.jpg
Gnr.106/13. Frå venstre: Ragnhild med Arnfinn Morten på fanget, Even, gisle , Sonja, Leif Rune, Rolf og Leif med Tore på fanget, alle Vabø. Otto og Øystein er ikkje fødde, 1966
0445.jpg
Gnr.110/7. Per Skogedal, Michael Nytun, Elisabeth Syslak og hesten Turi Ca.1964

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017