Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 164,784 gonger

Tilfeldige
0548.jpg
Gnr.106/4. Traktorkjøyring. Karina Lid Kjører. Søster Thea og Ragnhild Fanebust saman med borna til Ragnhild. Til venstre med foten på hjulet siste eigar Odd Fanebust. 1939
1115.jpg
Gnr.103/10. Gunhild, Helge og Kolbjørn Fjellanger. 1964
1478.jpg
Gnr.126/6. Her ser me Jon Hanson Hope, Kåre, Bjørg Sønnavik, Rolf, framme Signe. Rolf og Signe borna til andre kona til Jon.
4007.jpg
Gnr.127/4. Idrettsaktivitetar, søskenborn. Bak frå v: Einar Haugland, Elias Mongstad, Oddbjørn Rosnes, Egil Mongstad, Atle Lervåg, Arve Mongstad, Roar Mongstad og Øystein Mongstad
0410.jpg
Gnr.117/1.Mildrid Hege, Kay Andre Hansen saman med søskenbarnet Øystein Korneliussen på isen på Rosnesvatnet. Ca.1980
0433.jpg
Gnr.127/4. Badeliv på ”Mongstadsanden” sommaren 1957. Elias, Arve, Alfhild og Lars Even Mongstad.
1836.jpg
Gnr.125/6. Sølvbrudepar: Olaug og Ludvig Kjeilen. 1967
0700.jpg
Gnr.106/7. Frå v.: Baya Steinsland g. Fanebust, sonen Norvald Fanebust og faren Ragnvald Fanebust. I bakgrunnen den gamle bua. 1948
1428.jpg
Gnr.116/8. Løa på bnr.8 på Lauvås.
1998.jpg
Gnr.109/10. Familien Halland. Frå v: Kjell Inge, Turid, Arve Johan, Ruth Sissel, Nils Ottar, Karen Marie og Ingvald, alle Halland. 1993

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017