Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 19 kommentarar vist 315,618 gonger

Tilfeldige
1819.jpg
Gnr.120/10. Øystein var i mange år befal i forsvaret. Her reiser han til utenlandsteneste i Bosnia.1997
Scan__2131.jpg
Gnr.93/1. To damer, frk Dahl og fru Dahl (mor). Hetlehovda. Hønsehuset i bakgrunnen. Ca.1940
0575.jpg
Gnr.103/2. Nils Fjellanger 1922
1499.jpg
Gnr.121/6. Brudeparet Olaf R. Hellestveit og Hansine Knarvik.
4276.jpg
VERÅS SKULEHUS. 4. til 7. klasse ved Verås skule våren 1962. Framme frå v: Steinar Kvalheim, Alfred Syslak. 2. rekke: Trygve Syslak, Atle Syslak, Vigdis Bakke. 3. rekke: Sollaug Bakke, Haldis Risøy. 4. rekke: Evy Risa, Lillian Kjeilen. 5. rekke: Kari Bakke, Sigbjørn Kårdal, Martin Risøy. 6. rekke: Alf Arne Risa, Arvid Kvalheim og Ove Kåre Risa. 1962
0678.jpg
Gnr.104/7 no 25. Karstein Haukås som emigrerte til Vancouver I Canada I 1951 heime på besøk. Karstein var utlært bakar her i Norge. Der borte blei han møbelfabrikk-eigar.
1416.jpg
Gnr.121/7. Torv til brensel var vanleg heilt fram til på 60-talet. Her pågår ”krakking”, d.v.s. torva vart sett opp for tørking. Frå v.: Einar Margunn, Emma, Konrad og Jorun. 60-talet
0283.jpg
Gnr.81/1,”Utlømyra”. Høyonn. Knut Spjeldnes med hesten Lenda og to sommargjester. År 1960
4015.jpg
Gnr.126/11. Andreas J. Hope ved hoggestabben. I bakgrunnen huset på bnr.126/3.
1593.jpg
Gnr.121/3. Frå v.: Lise, Roald, Harry og Britt Knarvik. Bak Haldis Rasmussen, slektning. 1970

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017