Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 19 kommentarar vist 309,753 gonger

Tilfeldige
4251.jpg
Gnr.123/7. Den første bilen på Risa. Erling Lauvås sin bil R 1802. 1959
1148.jpg
Gnr.106/12. Frå v.: Brynjulf og Vigleik Vabø 1957
0292.jpg
Gnr.104/10. Borna til 84761 Inga Flæte og 84756 Johannes Haukås. Frå v.: 84765 Ingrid Asta Haukås, 84767 Solfrid Haukås, 84764 Jon Ottar Haukås og 84766 Astrid Haukås. År 1994
0470.jpg
Gnr.108/33. Det gamle forretningslokalet brenn. Lindås brannvern i arbeid. Dåverande eigar Johannes Sletten Hansen med kvit huve, dei andre er uråd å sjå kven er. Ca.1969
4170.jpg
Gnr.117/4. Bak frå v. Valborg Borgen g. Draugsvoll med Liv Irene på armen, Torlaug Borgen g. Sætre, Gerda Borgen g. Helland, Elisa Borgen og mannen Vilhelm Borgen. Framme frå v. Alf Borgen med Maibel på fanget, Margot og Toralf Sætre, Sigfred Borgen med dottera Venche.
4113.jpg
Gnr.127. Litt av Mongstad med Mongstadvågen. Bildet viser ”Kjerringavika” og naustet heime på garden.Naustet heilt til høgre på fotoet. Bygget litt innanfor er ”nothuset”. Nothuset var felleseigd av alle hovedbruka på Mongstad, og plassen mellom nothuset og naustet vårt var offentleg tørkeplass for nøter, og som alle hadde rett til å bruke.
4155.jpg
Gnr.116/53 og 55? 4 generasjonar. Frå v: Ole Tyborgøy med Mads Urhaug på fanget, Jorid Sørensen Urhaug og Else Sørensen. 1979
1849.jpg
Gnr.119/3. Frå høgre: Åge Sørhaug, Aslaug Sørhaug, Anlaug Sørhaug og Ingard Sørhaug. 1997
0299.jpg
Gnr.102/8 og 102/9. Teke på Vabø utanfor huset. Bak frå v.: Dagfinn, Karl, Johanna, Marta. Borghild med Magnhild på fanget, Magne, Sofia og Olai. *Fotografen var ein preikar som reiste rundt og tok bilete. Han tok 5 kr.for jobben. Ca.1932
0338.jpg
Gnr.102/6. Husa på Bjørneplassen vinterstid.

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017