Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 206,797 gonger

Tilfeldige
1805.jpg
Gnr.120/1. Rasmus og Brita serverer kaffi på vestre trappa i Tyborgneset.Ca. 1930
0347.jpg
Gnr.100/4. Familiebilde av familiane Holmås og Myklebust då Otto Holmås 1898-1987 og Solveig Myklebust 1896-1986 gifte seg i 1926. han var prest i Ulsteinvik og Manger og domprost i Nidaros i 10 år. Ho var lærar.*Frå v.: bak: Bernt Heid, Dagny Myklebust Heid, Olav Myklebust, Olga Holmås Flemmen, Ola L. Holmås, Berta Eidsheim Holmås, Elisa Myklebust, Brudeparet, Ole Myklebust.År 1926
1185.jpg
Gnr.108. SJUKEHEIMEN/LINDÅSTUNET. Skal tru om 17.maitoget kjem denne vegen i år og??
1368.jpg
Gnr.109/3. Borghild f. Håland og sonen Kåre Saltnes. 1958
0420.jpg
Gnr.119/3. Brudepar Ole Sundsbø og Berta Sætre År 1898
1733.jpg
Gnr.125/3. Høyonn 1982. Med slåmaskina: Ivar Iversen. 1982
1776.jpg
Gnr.127/8. Våningshuset på bnr.8.
0893.jpg
Gnr.108/1. Frå v. Bak: Margit Fanebust, ukjent, framme frå v.:ukjent, Aslaug Låstad Lygre.
0350.jpg
Gnr.100/4.Familiebilde. Ola og Berta Holmås m. borna i tunet på bnr.4. Ca.1930
4193.jpg
Gnr.122/1. På tur med hest og stolkjerre. Frå venstre: Kristina, Bjarne, signe, Agnes m. sonen Nils på fanget, Andreas (med taumane). Ca. 1930

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017