Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 191,486 gonger

Tilfeldige
0979.jpg
Gnr.105/3. Her sitt Sigrid Holmås f. Naustdal med 2 av sønene på fanget. Frå v. Endre og Arne Holmås
0651.jpg
Gnr.104/3. Den nye driftsbygningen til Elin og Reidar Haukås. 1985
0939.jpg
Gnr.106/1. Jarle, Arve og Gro i tunet. 1965
0324.jpg
Gnr.102/2. Våningshuset og driftsbygningen på bnr.2.
0364.jpg
Gnr.100/9. Johan Georg Sletten i garden 1954- og 55. 3dje gardekompani og hjulrytterskvadron 1/54 År 1954
0640.jpg
Gnr.104/7 no 104/25. Desse fem var oppvaksne på gnr.104/7. Irma, Arne og Karstein er ikkje med her. Frå v.: Arthur Haukås busett i Sacramento USA, Harald Haukås, Olga Rennedal f. Haukås, Kjell Haukås og Rolv Haukås. Harald Haukås sin 70års dag her.
1248.jpg
Gnr.116/3. Dei tre sønene til Nils Jonson Loftås, Bertin, Isak Severin og Ludvig Olai. Bildet er frå Amerika.
0221.jpg
Gnr.91/5. Våningshus og driftsbygning på bnr.5. Eigarar er Britt og Nils-Per Torsvik. Sonen Johannes Torsvik har bustad i den fremste delen av huset saman med sin familie.
4004.jpg
Gnr.127. ÅSHEIM SKULE, Litlås.Sittande frå v. framme: Kjell Åge Areklett, Ole Hilmar Ervik. Bak frå v: Bente Mongstad, Inger Hope, Signe Kallestad, Lillian Thomassen, Oddgunn Solheim, Eva Astrup, Dagfinn Hope, Harald Keilegavlen, Lars Even Mongstad, Egil Hope, Olav Mongstad, Magne Kjeilen, Karstein Fredriksen, Svein Snekkevik.
1527.jpg
Gnr.110/5. kvernhuset mellom Syslaktjørna og sjøen. 1960 talet

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017