Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 174,328 gonger

Tilfeldige
0710.jpg
Gnr.106/5. Det gamle huset på bnr.5. Dette huset var busett til ca. 1933-34. Huset vart rive i 1937.
1104.jpg
Gnr.93/2. Brudebilde av Eli og Rune Brundtland 1967
4147.jpg
Gnr.122/2. Her står dei og ventar på bussen til båten på Hundvin. Bak frå v: Harald Hellestveit, Sofie Hellestveit, Marta Hellestveit, Julia Hellestveit g. Juliussen, Anton Hellestveit og Julius Juliussen. Framme til v. Kan vera Målfrid Buajore, Marta buajord, Aud Juliussen og Ingvar Juliussen. Dei tre gutane er ukjende. Torvhuset er borte i dag. 1947
0212.jpg
Gnr.90/2. Dei bygger nytt hus på bnr.2 som dei flytte inn i 1924. Bak ser me Olai Hauge. Framom venstre ”ukjend” til høgre Agnes Hauge. Til venstre Jonas og til høgre Sverre. Framme til venstre ser me Solveig Lødtvedt, Johanna Hauge, Hilma Hauge og Lars O. Heilt framme på fanget sit barna til Solveig og Sverre Lødtvedt. 1923-24
Scan__2122.jpg
Gnr.93/1. På tur til landhandelen i Isdalstø. (Hans Isdal) Frå v. Reidar Træland, Anna Gaulen, ukjent. 1938-39
0241.jpg
Gnr.89, bnr.1. Brudeparet Anna Haugsmyr og Johannes Kjenes År 1932
4332.jpg
Gnr.118/3. Her ser me våningshus og driftsbygning i dag.
1709.jpg
Gnr.125/10. Slåttonn m. hest og slåmaskin. Alf Halvorsen bryner ljåen, Gunnar Pedersen på slåmaskina. 1955
0836.jpg
Gnr.108/23. 28993 Ingolf Fanebust. 1896
0890.jpg
Gnr.108/1. Stemne i Kalvetræhola

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017