Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 169,408 gonger

Tilfeldige
1228.jpg
Gnr.107/8. Olav Kolås er konfirmant. 1932
0290.jpg
Gnr.103/7. Bak frå v.: Maria, Olga og Sverre. Framme frå v.: Alf, mora Oliva med Bjarne på fanget, Aslaug og Reidar, alle Fjellanger. Ca.1917
0178.jpg
Gnr.94/1. ”Gode grannar” Lars Skodvin og Andreas Bogevik 1950-åra
Scan0006.jpg
Gardshuset og løa på Fjellsende. Slektningar frå Mongstad på besøk. Etterkomarar av Helena og Ivar Mongstad. 100/3 År 1998
1223.jpg
Gnr.107/8. Inger Marie Kolås f. Gjelsvik og Olav Kolås. 2002
1699.jpg
Gnr.124/1. Heimehuset på Kjeilegavlen. Gamlehuset på gnr.124/1 bygd i 1883 (ei stove stod då frå før).
4129.jpg
Gnr.116/9. Framme frå v: Mons Loftås, Synneva Loftås : barnet Johanna (kalla Hanna) bak Botelde Loftås. Ca.1890
1158.jpg
Gnr.108/6. Frå v.: Botolf Tykhelle, Hallvard Tykhelle, Konrad Tykhelle. Framme: Madli Tykhelle g. Eknes, Kårdis Tykhelle g. Mjelde, Olav og Astrid Tykhelle er ikkje med. Madli Tykhelle gifta seg 2. gang Johnsen, bustad Bergen.
0644.jpg
Gnr.104/3. Frå v.: Harald og Anna Pernille Solberg g. Haukås, Elin Ness g. Haukås med borna Marianne Haukås, Hans Jarle Haukås og Rune Haukås framfor Berta Sæterdal Haukås f. Holmås, bak Reidar Holmås. 1962
1376.jpg
Gnr.109/1. Våningshuset til Johannes og Emma Natås med alle påskeliljene sør for huset deira. Dei har stått der mellom 80 og 100 år. Like ved vest for huset står grunnane etter huset som Katarina Saltnes budde i. Ho budde også i dette huset. Våningshuset bygd i 1916, løa i 1927.

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017