Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Heim > Biletkategori > Biletalbum

0468.jpg
Gnr.108/35 og 108/25. Det gamle handelshuset ved kaien. I bakgrunnen Lindås Pensjonat. Bakerst Lindås sjukeheim, var først tuberkulosesanatorium no Lindåstunet. Framom Lindåstunet Lindås Pensjonat. Heilt framme: Det gamle meieriet som vart flytta frå Stenekaien og vart brukt til meieri i byrjinga og seinare handelshus i Kalvetre. 1955-60
0469.jpg
Gnr.108/25 etter det vart bygd ut til Lindås pensjonat 1936-37
0470.jpg
Gnr.108/33. Det gamle forretningslokalet brenn. Lindås brannvern i arbeid. Dåverande eigar Johannes Sletten Hansen med kvit huve, dei andre er uråd å sjå kven er. Ca.1969
0471.jpg
Gnr.108/33. Det gamle forretningslokalet brenn. Lindås brannvern i arbeid. Dåverande eigar Johannes Sletten Hansen med kvit huve, dei andre er uråd å sjå kven er. Ca.1969
0472.jpg
Gnr.108/33. Flyfoto. I forgrunnen Johs. Sletten Hansen A/S, pensjonatet og forretningen til Elida Kolås Syslak og Lindås Tuberkulosesanatorium. 1956-60
0473.jpg
Gnr.108/25. Elida Kolås g. Syslak og mannen hennar Mons Gabrielson Syslak.
0474.jpg
Gnr.108/25 Lindås pensjonat, no bolighuset til Ingebjørg og Gunnar Syslak
0475.jpg
Gnr.108/25. Ole Johan Kolås. Her arbeider han med ny flaggstang.
0476.jpg
Gnr.110/5. Frå v.: Johannes Syslak, Valborg Kolås g. Syslak med Marit på fanget, og Gjertrud. Bak Gabriel Syslak og Gunleif til høgre. Ca.1943
0477.jpg
Gnr.106/14. Avbilda stad Bergen. Storebussen på festplassen i Bergen. Under krigen 1940-45 var det lite bensin å få tak i. Dei prøvde med vedgass ein ovn, kalla generator, vart montert bak på bussen då det var bensinmangel. Omnen var 2m høg og 2 sekker ved fekk plass i den. Veden vart kappa opp i småbitar ca. 7 cm. I alle variantar. Desse vart kalla knott. Treslaget som var best var older. Det kunne brukast bjørk, men den var ikkje like godt egna då det vert meir tjære då. Desse generatorane vart sette opp på fleire bilar etterkvart som det vart mindre bensin i handelen. Motoren drog ikkje godt med denne vedgassen. 1943-44
2495 filer på 250 side(er) 37