Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Heim > Biletkategori > Biletalbum

0478.jpg
Gnr.106/14. Familiebilde. Frå v.: Maria Fanebust f. Fjellanger, Ottar Fanebust, Turid Britt Kålås f . Fanebust og faren Hjalmar Fanebust. Ca.1946
0479.jpg
Gnr.106/14. Familiebilde. Frå v.: Giske Vivi Fanebust, Karin Liv Fanebust f. Olsnes, Ottar Fanebust med Knut på fanget, og Frode Fanebust År 1967
0480.jpg
Gnr.106/14. Hjalmar Fanebust i Oslopolitiet ansatt på Grønland. År 1919
0481.jpg
Gnr.108/1. Hjalmar Fanebust og ”forden” på kyrkjbakken. Den første personruta i Lindås. Her parkert ved Lindås kyrkje. År 1923
0482.jpg
Gnr.106/14. Ved Fensfjorden. På veg til Bergen med ”Høvding”. Frå v.: Gerhard Leirvåg og Hjalmar Fanebust. Mannen som fører Høvding er Botolv Tykhelle. Bilen er godt surra for ikkje å fara på sjøen. Var ikkje komen bilferje. Siste privatbilen til Hjalmar Fanebust. År 1928
0483.jpg
Gnr.103/8. Ved Vågseidet. Dei to første bilane til Hjalmar Fanebust. Tom Lygre køyrde den eine bilen. Den første Forden og første bilen på Lindås. R288 og R891. År 1924
0484.jpg
Gnr.106/8. Fanebustsjøen. Den første ferja mellom Masfjorden og Lindåslandet gjekk frå Fanebust. Seinare var det frå Sævråsvåg. Ottar Fanebust skal her med ferja ferja frå Fanebustsjøen til Solheim. I samband med samkjøring med Fylkesbåtane Sogn og Fjordane. Etter 1945 (1955?)
0485.jpg
Gnr.106/14. Ottar Fanebust kjører kjølevogn. Kjørte fiskemat frå Byrknes til Oslo for NKL-lageret og S.lageret og til Fredrikstad Stoler Jakobsen. Av og til til Gjøvik med denne kjølevogna.
0486.jpg
Gnr.106/14. Revegardane på Gnr.106/14, Fanebust
0487.jpg
Gnr.108/1. Realskulen på Lindås 1944. Frå venstre: Fritjof Lunde, Per Kårbø, Lars Holmås, Ida Boye, ukjent skjult bak, Svanhild Låstad, med ryggen til Astrid Toft, Inger Sjoldal, Bjørn Lote, Margit Støldal, bak ukjent, Harald Bakke, Jorunn Lunde, ukjent, Aslaug Bergfjord g. Kolås, og Ida Varleite. Realskulen er på Spjeldneset og høgg vinterved for realskulen. År 1944
2495 filer på 250 side(er) 38