Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Mest vist
0960.jpg
Vist 341 gongerGnr.107/1. Martin Gustav Kolås og kona Maria Ingeborg Ingebrigtsdtr. Kråkenes. 1960
0260.jpg
Vist 333 gongerGnr.98/1.Berta Gaulen. År 1953
0596.jpg
Vist 332 gongerLindås Framhaldsskule i 1924-1925. Lærar var Mons Risa. Framme frå v.:Hans Fjellanger, Lars Kolås, Mons Risa, Ludvik Lothe timelærar, Maria Låstad Lygre, Aslaug Låstad Lygre, Klara Kolås. 2. rekke frå v.: Valborg Kolås, Bjarnhild Fjellanger, Oddlaug Fjellanger, Oddrun Inger Kolås, Borgny Fjellanger, Hildur Låstad Lygre, Margit Fanebust, Ingeleiv Kvist Spjeldnes. 3. rekke frå v.: Reidar Fjellanger, Kolbjørn Fjellanger, Alf Lindås, Mikkal Lindås, Oskar Strøumsøy, Monrad Magnussen og Andreas Ådnevik. 1924-25
0259.jpg
Vist 328 gongerGnr.98/1. Mikal Gaulen og Berta Gaulen Ca.1900
0129.jpg
Vist 319 gongerGnr.108/1, Framhaldsskuleklasse 1937-38 i tinghuset på Lindås. Framme frå venstre og bakover frå venstre. Lærer Anton Hundvin, Ole Thorseth, Edith Lindås, Aslaug Austrheim, Margit Støldal, Elisabeth Løtveit, Nelly Kolås, Arne Berge, Olaf Holmås, Kåre Natås, Martin Kolås, John Fanebust. Heilt bak Magnar Fjellanger. Solveig Kolås, Lars Gausereide og Olga Skogsenden var ikkje til stades under fotograferinga.*Fremst lærar Anton Hundvin og prost Ola Thorseth. 1937/38
1977.jpg
Vist 314 gongerGnr.127/12 og 22? Anna Mongstad og Bjarnhild Mongstad g. Våge (manglar eit namn)
0133.jpg
Vist 311 gongerNymark skule, v. ”Trondhjemsvegen” vest for noverande Skodvin skule.*Første rekke frå venstre: Ivar Gaulen, Bernhard Refsdal, Lars Brundtland, Johannes Løtveit, Peder Eide, Johannes Træland, Olav Gaulen.*Andre rekke: Alida Myking,Magnhild Stordal,Aslaug Leivestad, Berge Gaulen, Bjarne Bakke, Trygve Stordal, Ivar Haugsmyr, Martinius Tonning, Emma Brundtland.*Tredje rekke:Borgny Mellingen, Ingeborg Gaulen, Gjertrud Gaulen, Borghild Leivestad, Anna Hauge, Marie Træland, Johanna Brundtland, Elida Eide,Sigrid Våge.*Fjerde rekke: Hilma Hauge, Ida Hetlehovde, Bergitta Tonning,Anna Brundtland, Bertina Skodvin, Solveig Leivestad, Solveig Leivestad, Laura Våge.*Femte rekke: Wilhelm Brundtland, John Træland, Ola Løtveit, Karl Bakke, Ragnvald Træland, Joha Skodvin, Mikal Træland, Konrad Brundtland, Kristian Bakke, Erling Stordal.*Heilt til venstre: Lærar Olav Grov. Ca.1916
0760.jpg
Vist 311 gongerLindåsosane. Auren. M/B AUREN var ein passasjerbåt som Karl J. Karlsen son av Tormod Karlsen og Camilla f. Støldal, kjøpte i 1945 for å driva passasjertrafikk mellom Lindås og Bergen i konkurranse med Lindaas & Masfjorden Dampskibsselskap AS. Auren var sopass liten at den slapp gå gjennom Slusene, den gjekk gjennom Lurestraumen, for å komme ut i Lurefjorden. Som ein ser so er båten driven med vedgass, generatoren ser du bak styrehuset. Olje var det knapt om i frigjeringsdagane. Framme på dekk er Arnold Østrem, svoger til Karl J. Karlsen, og i styrehuset er Fimreite, deleigar i båten og skippar.Auren hadde ei kort tid i passasjertrafikken, den laut gjeva opp. Spesielt minnes ein at det var Auren som førde heimatt Lindås sine Tysklandsfanger, Odd Solem frå konsentrasjonslæger og Knut Spjeldnes som vart arrestert av tyskarane i august 1943, og sat i tysk fangenskap, saman med andre arresterte norske offiserar.
1978.jpg
Vist 307 gongerGnr.127/22.? Frå v: Berta Mongstad g. Snekkevik, Anna Mongstad, Sigurd Andersen, Ingolf Heitmann, Orlaug Andersen
Scan0078.jpg
Vist 300 gongerGnr.105/5. Driftsbygning/ uthus og utedo. Bygd ca.1880. Avbilda personar, frå venstre: Harry Korneliussen jr., ein ven frå Godvik: Ronny Svøren, deretter Artur Korneliussen og Karstein Korneliussen. På 1960 talet
2495 filer på 250 side(er) 3