Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Mest vist
0760.jpg
Vist 200 gongerLindåsosane. Auren. M/B AUREN var ein passasjerbåt som Karl J. Karlsen son av Tormod Karlsen og Camilla f. Støldal, kjøpte i 1945 for å driva passasjertrafikk mellom Lindås og Bergen i konkurranse med Lindaas & Masfjorden Dampskibsselskap AS. Auren var sopass liten at den slapp gå gjennom Slusene, den gjekk gjennom Lurestraumen, for å komme ut i Lurefjorden. Som ein ser so er båten driven med vedgass, generatoren ser du bak styrehuset. Olje var det knapt om i frigjeringsdagane. Framme på dekk er Arnold Østrem, svoger til Karl J. Karlsen, og i styrehuset er Fimreite, deleigar i båten og skippar.Auren hadde ei kort tid i passasjertrafikken, den laut gjeva opp. Spesielt minnes ein at det var Auren som førde heimatt Lindås sine Tysklandsfanger, Odd Solem frå konsentrasjonslæger og Knut Spjeldnes som vart arrestert av tyskarane i august 1943, og sat i tysk fangenskap, saman med andre arresterte norske offiserar.
0986.jpg
Vist 200 gongerGnr.108/1. Skuleklasse på Lindås i 1925. Georgine Rødland står bak. Gutane frå v.: Klaus Natås,Kristoffer Korneliussen, Ingebrigt Sletten Hansen, Siggeir Stene, Bjarne Rødland, Håkon Aadnevik, Halvard Tykhelle, Agnar Lindås. Jentene frå v. Agnes Lindås, bak henne Kamilla Kolås, Olga Vabø, Aslaug Skogsenden, Amanda Holmås, Asta Fjellsende. Bak: Solveig Gjengedal, Ingeborg Sundsbø, Aslaug Fanebust, Olga Natås, Astrid Fjellanger, Lilly Haukås, Anna Holmås og Målfrid Fanebust. 1925
4004.jpg
Vist 192 gongerGnr.127. ÅSHEIM SKULE, Litlås.Sittande frå v. framme: Kjell Åge Areklett, Ole Hilmar Ervik. Bak frå v: Bente Mongstad, Inger Hope, Signe Kallestad, Lillian Thomassen, Oddgunn Solheim, Eva Astrup, Dagfinn Hope, Harald Keilegavlen, Lars Even Mongstad, Egil Hope, Olav Mongstad, Magne Kjeilen, Karstein Fredriksen, Svein Snekkevik.
0900.jpg
Vist 191 gongerNYMARK SKULE. Dette er Nymark skule bygd i 1878 i Beinvedskaret for 462 ½ dalar. Skulehus for Haugsgardane og gardane innafor Vågseidet.
Scan__2146.jpg
Vist 191 gongerGnr.103/1. Dåpsdagen til Reidunn Fjellanger Fauske. Frå v.:Henrik Fjellanger f. 1872 og Anna Fjellanger f. 1878. Besteforeldre. 1951
Scan__2150.jpg
Vist 190 gongerGnr.103/1. Barnebursdag, Reidunn Fjellanger f.1951. Frå v.: Gjertrud Gausereide, Magnar Fjellanger, Kjersti Bakke, Sigvor Bakke, Ruth Gausereide, Anne Grethe Gausereide, Gunvor Fjellanger, Kjell Fjellanger og Gerd Fjellanger. 9. juni 1953
Scan__2066.jpg
Vist 189 gongerLindås ungdomslag på tur til Sunnhordland med ”Høvding 2”- eigd Gerhard Leirvåg, Lauvås. Frå v.: Gustav Kolås, Berly Hansen, Claus Natås, Johannes Vabø. Trekkspill: Åge Johnsen. Ståande bak: Sondre Lindås, Agnes Vabø, Åge Johnsen, Ruth Fjellanger, Haldis Hansen. Byrjinga på 1950- talet
1109.jpg
Vist 188 gongerSKODVIN SKULE, KLASSEBILDE 1991. Bakre rekke: Nils Holmås rektor, Frode Robertsen, Kari Brundtland, lærar, Else Syslak, lærar. Andre rekke bakanfrå: Aslaug Veland, lærar, Martin Ones, Reidun Brundtland, Øyvind Seljelid. Fremst: Eirik Seljelid, Lars Terje Bogevik, Lene Mari Fjeldsbø, Vidar Seljelid, Silje Steinsund. 1991
Scan0078.jpg
Vist 186 gongerGnr.105/5. Driftsbygning/ uthus og utedo. Bygd ca.1880. Avbilda personar, frå venstre: Harry Korneliussen jr., ein ven frå Godvik: Ronny Svøren, deretter Artur Korneliussen og Karstein Korneliussen. På 1960 talet
Scan0001.jpg
Vist 183 gongerMartina Gaulen, 98/2 Ca 1950
2495 filer på 250 side(er) 4