Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Søkte filer - "gnr.91"
0221.jpg
Gnr.91/5. Våningshus og driftsbygning på bnr.5. Eigarar er Britt og Nils-Per Torsvik. Sonen Johannes Torsvik har bustad i den fremste delen av huset saman med sin familie.
0229.jpg
Gnr.91/4. Gamletunet på bruket. (før utbedring av bustadhuset og bygging av ny driftsbygning). Ca.1955
0230.jpg
Gnr.91/4. 72431 Arne Ingolf Brundtland saman med 41119 Dagny Brundtland gift Haugsvær. (søskenbarn). Ca.1955
0231.jpg
Gnr.91/4.72431 Arne Ingolf Brundtland saman med del av buskapen sin. Ca.1955
0232.jpg
Gnr.91/4. 69701 Nils Andreas Brundtland om lag 70 år gml. Ca.1955
0268.jpg
Gnr.91/1. Ingeborg Tonning er i kjedlo og hentar vatn.
0269.jpg
Gnr.91/1. Heimehusa på garden . Husa vart revne i 1970. Løa står framleis, og er oppattpussa. Nye hus kon opp i 1975 Før 1950
0291.jpg
Gnr.91/5. Det gamle og det nye huset på Brundtland. Med driftsbygning.
0321.jpg
Gnr.91/1. Ingeborg Hodneland
0322.jpg
Gnr.91/ 1. Søren Tonning
20 filer på 2 side(er) 1