Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 17 kommentarar vist 264,015 gonger

Tilfeldige
0811.jpg
Gnr.108/17. Sysken og ektefeller. Frå v.: Ruth Lothe f. Fjellanger og mannen Bjørn Lothe. Andreas Lothe og kona Reidun Lothe f. Skulstad, Bjørg Thorseth f. Lothe og mannen Kjell Thorseth, Gudrun Sofie (Bibbi) Skare f. Lothe og mannen Nordmann Skare, Gudrun Eikefjord f. Lothe (halvsøster) og mannen Anders Eikefjord, Solveig Lothe f. Løge og mannen Arthur Lothe (halvbror). 1974
0804.jpg
Gnr.102/4. Frå v.: Einar Vabø, kona Maria Fjellsbø og Harald Fjellsbø. I bakgrunnet ser me Lindneset. 1949
4100.jpg
Gnr.118/1. Syskenflokken samla. Frå v: Borgny, Agnes, Osvald og Mikkalina Tykhelle. Dette er i bryllupet til Osvald og Agnes 1952
0729.jpg
Nr..36: Martin Luther 1483 – 1546 heng i Lindås Kyrkje.
0467.jpg
Gnr.108/25. Huset til Elida Kolås – Syslak, bygd ca. 1880, det som seinare vart til Lindås pensjonat. Ca.1929-30
Scan0078.jpg
Gnr.105/5. Driftsbygning/ uthus og utedo. Bygd ca.1880. Avbilda personar, frå venstre: Harry Korneliussen jr., ein ven frå Godvik: Ronny Svøren, deretter Artur Korneliussen og Karstein Korneliussen. På 1960 talet
0258.jpg
Gnr.98/1. Familiebilde frå Gulen. Framme frå v.: Olav, Gjertrud, Ingeborg, Berta med Sigurd på fanget, Magnus og Berge. Bak frå v.: Mathilde, Oline og Bertine. 1914-1916
0349.jpg
Gnr.100/4 og 8. Ove Asbjørn Holmås f. 1960 og Randi Helene Underthun f.1958.*Ove har vore eigar av bnr.4-8 sidan 1981 då han tok over etter far sin, Asbjørn Holmås.
1586.jpg
Gnr.121/1. Frå v: Ove, Rita og Bjørn Knarvik. 1971
0466.jpg
Gnr.108/35. Arbeid på forretningen til Elida Kolås – Syslak. Avbilda Jakob Brakøy og Jakob Kolås (Jakob Kolås til venstre Jakob Brakøy i treskor.) Mai 1940

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017