Bilete frå Lindås bygdebok

Bilete samla inn i samband med Lindås bygdebok
Kategori Album Filer
BiletkategoriSamling bilete frå Lindås bygdeboknemnd
1 2,495
Biletalbum


Scan__2157.jpg

2495 filer, sist lagt til den 26 Okt 2017
Album vist 7 gonger

 

1 album på 1 side(er)

2,495 filer i 1 album og 1 kategoriar med 8 kommentarar vist 171,042 gonger

Tilfeldige
1705.jpg
Gnr.124/1. Gamlestova og tuntreet. (planta i 1909). 2007
0344.jpg
Gnr.100/4. Anna Sæverås Holmås 1871-1899. Anna var gift med Lars Olsson Holmås. År 1894
1283.jpg
Gnr.117/1. Magnus Hansen på Ulven militærleir. Han står som nr.6 bak 2.rekke frå venstre. 1915
Scan__2084.jpg
Gnr.108/35. Lindås Pensjonat.
0674.jpg
Gnr.104/7, no 25. Arne Andersen Haukås og kona Ingeborg Haukås f. Sleire ute i tunet. Arne Andersen Haukås var bonde og smed. 1947
1903.jpg
Gnr.119/1. Nede ved naustet. Bestefar (Rolf) sløyer fisk og Beate føl ivrig med. 1984
0610.jpg
Gnr.91/? På Holmetur i Fjellangervågen. Frå høgre: Hilda Holmås, Idunn Holmås, Nils Holmås, aud Holmås og to byjenter som var på besøk. Sumarsdag var det den tids utflukt å ro ut til Brundtlandsholmane om sundagen. Der kokte ein kaffi, fann fram mat og saft frå nistekorga og hadde det triveleg. 1945 eller 1946
0529.jpg
Gnr.97/1. Huset til Eilif og Berta Løtveit. Seinare eigar Anna og Kristian Løtveit.
Scan__2058.jpg
Gnr.106/5. og Gnr.106/1. Biletet av husa på Fanebust. Steinar Fanebust begynte med bakeri i kjellaren i 1940. Dreiv fram til 1947. 1934
4280.jpg
Gnr.116/4. Våningshuset. Nils Lauvås i framgrunnen. Tyborgøya i bakgrunnen. 1962

Siste opplastingar
Scan__2157.jpg
17. MAI 47. LEIKARRINGEN. JENTENE I BUNAD, GUTANE MED SLIPS.
To slag kvitveis på bakken.
JENTENE, frå v: (1) Solveig Gausereide (Grov), f 1927, (2) Bjørg Fanebust (Fjellanger), f. 1927 (3) Berta Gjengedal (Langøy), 1927 - 1980, (4) Eva Johnsen (Mellemstrand), f. 1926, (5) Berit Johnsen (Kaland), f. 1935, (6) Reidun Vabø (Strand) f. 1927, (7) Eva Vabø (Sørstrønen) f. 1925 (8) Astrid Gausereide (Fjellanger) f. 1921
GUTANE, frå v (1) Klaus Natås 1914-1976 (2) Robert Gausereide 1925-1976 (3) Leif A. Vabø f. 1928 (4) Lars Gausereide f. 1920 (5) Erling Holmås f. 1929 (6) Leif L. Vabø f. 1929 (7) Johannes Vabø 1922-1981 (8) Konrad Tykhelle f. 1921
26 Okt 2017
Scan__2160.jpg
sjekk! - dette biletet manglar opplysningar26 Okt 2017
Scan__2159.jpg
Lindås sluser26 Okt 2017
Scan__2158.jpg
Lindås sluser20 Sep 2017
Scan__2156.jpg
Gnr.104/7. Barna frå venstre: Arvid Tvedt, Svein Rød, Gunnar Haukås, Ove Rød, Sigmund Haukås, Kjell Haukås med Oddvar på fanget, Jan Arne Haukås, Hans Haukås med hatt. Bak frå v.: Einar Haukås, Olga Haukås, to ukjende og Harald Haukås til høgre. 13 Sep 2017
Scan__2155.jpg
Gnr.104/7.Frå v.: Sigmund Haukås, Trygve Haukås, Herleif Haukås, Gunnar Haukås, Oddvar Haukås og Solfrid Haukås g. Kjellevoll. Bak: Jan Arne Haukås til v., Kjell Haukås og Olga Haukås f. Eikemo. 11 Sep 2017
Scan__2154.jpg
Gnr.104/7. Frå v.: Trygve Haukås, Olga kona til Einar Haukås med Linda på fanget, Maria Haukås, Oddvar Haukås, bak Ove Rød, Olga M. Haukås med Gunnar på fanget, Svein Rød, Kjell Haukås, Jan Arne Haukås og Hans Haukås. Dei som ligg veit me ikkje. Her sit dei framfor jordkjellaren. 06 Sep 2017
Scan__2153.jpg
Gnr.104/7. Kristina Holmås gift og født på Haukås 05 Sep 2017
Scan__2152.jpg
Gnr.103/1. Gruppe frå v.: Asbjørn Fjellanger, Ingolf Fjellanger, Anna Fjellanger, Trond Fjellanger, Magnar Fjellanger, Reidunn Fjellanger og Lars Fjellanger. Asbjørn f. 1913, Ingolf f. 1926, Magnar f. 1921, Lars f. 1924. 1953-5405 Sep 2017
Scan__2151.jpg
Gnr. 103/1. Portrett. Frå v.:Gjertrud Gausereide, Reidunn Fjellanger og Anna Fjellanger. 1953-54.05 Sep 2017